Domov / Novinky

generátory spaľujú olej | prečo, príznaky, účinky, príčiny a riešenia

generátory spaľujú olej | prečo, príznaky, účinky, príčiny a riešenia

Obsah

V ére rastúcej energetickej závislosti zostávajú generátory kľúčovým komponentom pri zabezpečovaní neprerušovaného napájania. Tieto stroje, ktoré sú často vnímané ako neospevovaní hrdinovia počas výpadkov elektriny, sú poháňané ropou, aby poskytovali elektrinu. Generátor, ktorý spaľuje olej, však nie je prijateľné pokrčiť plecami.

BISON sa ponorí do porozumenia prečo generátory spaľujú olej a na aké znaky si treba dávať pozor, ktoré naznačujú nadmernú spotrebu oleja. Ďalej budeme skúmať účinky horiaceho oleja na generátore aj na životnom prostredí, spoločné príčiny spaľovania oleja generátoraa preventívne opatrenia, ktoré možno prijať zmierniť tento problém.

generátory spaľujú olej

Prečo generátory spaľujú olej?

Generátory spaľujú olej ako súčasť ich bežnej prevádzky. Olej v generátore hrá niekoľko kľúčových úloh, ktoré sú životne dôležité pre efektívny chod stroja a celkovú životnosť. Teraz sa poďme ponoriť do toho, prečo generátory potrebujú olej a ako prispieva k ich fungovaniu.

 • Mazanie: Primárnou úlohou oleja v generátore je zabezpečovať mazanie. Generátory sa skladajú z mnohých pohyblivých častí vrátane piestov, kľukových hriadeľov a vačkových hriadeľov. Tieto komponenty sú počas prevádzky vystavené treniu, čo môže viesť k opotrebovaniu. Olej vytvára medzi týmito časťami tenkú vrstvu, ktorá znižuje trenie a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu.
 • Chladenie: Generátory počas prevádzky produkujú značné množstvo tepla. Ak nie je efektívne riadené, toto teplo môže spôsobiť vážne poškodenie komponentov generátora. Tu nastupuje olej – olej cirkuluje motorom, odoberá teplo z horúcich komponentov a odvádza ho preč, aby sa rozptýlil, čím zabraňuje prehriatiu.
 • čistenie: Olej tiež zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní čistoty generátora. Zhromažďuje a zadržiava prach, nečistoty a iné častice, ktoré sa dostali do motora. Potom ich zadrží alebo nasmeruje do olejového filtra, kde sa odstránia zo systému.
 • Tesnenie: Okrem mazania, chladenia a čistenia pomáha olej aj pri utesňovaní medzery medzi piestnymi krúžkami a stenami valca v motore. To zabraňuje úniku spalín do oleja a udržiava tlak vo valcoch, čo prispieva k efektívnemu chodu generátora.

Znaky, že generátor spaľuje olej

Uznávajúc príznaky spaľovania oleja generátora môže pomôcť zabrániť vážnemu poškodeniu a predĺžiť životnosť vášho stroja. Tu je niekoľko kľúčových znakov, že váš generátor môže spaľovať príliš veľa oleja.

 • Znížená hladina oleja: Najviditeľnejším znakom je rýchly pokles hladiny oleja. Ak zistíte, že musíte olej dopĺňať častejšie ako zvyčajne, môže to znamenať, že generátor spaľuje príliš veľa oleja.
 • Nadmerný dym: Generátory zvyčajne vypúšťajú malé množstvo výfukových plynov, ale ak spozorujete hustý, modrý alebo biely dym vychádzajúci z výfukového potrubia, môže to naznačovať horenie oleja.
 • Zapaľovacia sviečka: K netesnostiam môže dôjsť v dôsledku opotrebovaných tesnení alebo tesnení. Olej unikajúci do spaľovacej komory môže zaniesť zapaľovacie sviečky, čo vedie k problémom, ako je ťažké štartovanie, vynechávanie zapaľovania alebo strata výkonu. Ak si všimnete tieto problémy a uvidíte zvyšky oleja alebo sadze na zapaľovacích sviečkach, môže to znamenať horenie oleja.
 • Neobvyklé zvuky: Nadmerná spotreba oleja môže viesť k nedostatočnému mazaniu vnútorných komponentov generátora, čo spôsobí ich rýchlejšie opotrebovanie. To môže mať za následok nezvyčajné zvuky, ako je klopanie, hrkotanie alebo cinkanie počas prevádzky.

Účinky horiaceho oleja

Spaľovanie oleja v generátoroch má niekoľko dôsledkov, ako pre životné prostredie, tak aj pre samotný generátor. Tieto účinky môžu siahať od prispievania k globálnym environmentálnym problémom až po zníženie účinnosti a životnosti vášho generátora.

Dopad na životné prostredie

Generátory spaľujúce ropu výrazne prispievajú k emisiám skleníkových plynov. Proces spaľovania uvoľňuje do atmosféry znečisťujúce látky ako oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O).

Okrem toho, horiaci olej môže tiež uvoľňovať častice a iné škodlivé látky, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia. To môže viesť k mnohým zdravotným problémom u ľudí, ako sú dýchacie problémy a kardiovaskulárne ochorenia.

Vplyv na generátor

 • Nadmerné spaľovanie oleja môže mať škodlivé účinky na výkon a životnosť vášho generátora. Tu je postup:
 • Znížená účinnosť: Keď olej uniká do spaľovacej komory, môže riediť zmes paliva a vzduchu, čím sa spaľovanie stáva menej účinným.
 • Možné poškodenie: Nadmerná spotreba oleja môže viesť k nedostatočnému mazaniu vnútorných komponentov generátora, čo spôsobí ich rýchlejšie opotrebovanie.
 • Znečistenie zapaľovacej sviečky: Ako už bolo spomenuté, olej unikajúci do spaľovacej komory môže zaniesť zapaľovacie sviečky. To môže spôsobiť, že generátor bude bežať nahrubo, stratí výkon alebo sa dokonca nepodarí spustiť.

príčiny a riešenia generátorov spaľujúcich naftu

Nadmerné spaľovanie oleja v generátore možno pripísať rôznym príčinám, od bežného opotrebovania až po vážnejšie mechanické problémy. Tu sú niektoré bežné príčiny a ich príslušné riešenia:

Použite správny typ a množstvo oleja:

Použite nesprávny olej, najmä olej s nižšou viskozitou, ako odporúča výrobca (alebo akú diktuje počasie a teplota). Počas chodu motora môžete zaznamenať pokles hladiny oleja.

Je to preto, že olej sa pohybuje po stene valca a je dostatočne tenký na to, aby mohol pôsobiť medzi piestom a stenami valca a cez malú medzeru v každom z troch piestnych krúžkov. Olej sa nakoniec nahromadí na vrchu piestu a počas spaľovania zapáli zmes paliva a vzduchu z karburátora.

Odporúčaný typ a množstvo oleja si vždy pozrite v príručke vášho generátora.

Zanesený vzduchový filter

Toto je najjednoduchšie skontrolovať. Váš generátor má zvyčajne zostavu vzduchového filtra na jednom rohu na strane motora. Zanesený vzduchový filter môže spôsobiť, že motor beží bohato (príliš veľa paliva, málo vzduchu), čo môže viesť k zvýšenej spotrebe oleja. 

Uvoľnite alebo odstráňte akýkoľvek kryt, ktorý je na mieste, a skontrolujte vzduchový filter. Začínajú biele, takže to použite ako referenciu o tom, aké sú špinavé. Ak je váš generátor plný zvyškov oleja a nečistôt, spôsobí to, že generátor bude spaľovať olej.

Stáva sa to preto, že zakaždým, keď sa piest počas pracovného zdvihu alebo sacieho zdvihu posunie nadol, dutina v spaľovacej komore sa zväčší a zníži tlak (vytvorí vákuum). 

Ak je vzduchový filter zanesený a obmedzujúci, podtlak v spaľovacej komore môže nasať olej, premazať steny valca, aby sa neutralizoval tlakový rozdiel.

Vzduchový filter pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho vymeňte.

Opotrebované, poškodené, nesprávne zarovnané piestne krúžky

Piestne krúžky utesňujú medzeru medzi piestami a stenami valca. Ak sú tieto krúžky opotrebované alebo poškodené, môže do spaľovacej komory uniknúť olej a vyhorieť.

Aby ste to správne potvrdili, musíte rozobrať motor a úplne odstrániť hlavu. Bude to zábava, ak sa do takýchto vecí zapojíte.

Ak musíte na svojom generátore vymeniť piestne krúžky, uistite sa, že keď vložíte nové, medzery na každom krúžku sú od seba vzdialené 120 stupňov, a nie priamo nad sebou. Olej prejde cez medzery s malým odporom, ak sú všetky zarovnané.

Vzhľadom na zložitosť je najlepšie túto úlohu prenechať kvalifikovanému technikovi. Malo by byť možné, aby urobili tlakovú skúšku vašej spaľovacej komory a určili, či sú vaše piestne krúžky opotrebované alebo či nemáte prasknuté tesnenie hlavy (vypočutím si polohy výfukového otvoru motora, ak dôjde k úniku).

Poškriabaná alebo poškodená stena valca

Predpokladajme, že máte v motore viac benzínu ako vzduchu v pomere k správnemu pomeru vzduchu a paliva. V takom prípade dôjde k neúplnému spaľovaniu a vo všeobecnosti dôjde k výfuku čierneho dymu, aby sa uvoľnil nesprávne spálený uhlík – časť tohto uhlíka priľne na hornú časť piestu a steny v spaľovacej komore.

Uhlík sa časom nahromadí, nakoniec sa odlomí a stane sa pevným odpadom. Keď sa piest pohybuje hore a dole, uviazne medzi ním a stenou valca, čo spôsobí jeho drážkovanie. Potom môže olej z kľukovej skrine vytiecť do drážky a zhorieť v spaľovacej komore.

Tento problém si zvyčajne vyžaduje kompletnú generálnu opravu alebo výmenu motora. Odstráňte hlavu motora, vyberte zapaľovaciu sviečku a otáčajte zotrvačníkom v smere hodinových ručičiek, kým piest neklesne, aby ste si overili, že je to tak. Vizuálne skontrolujte a nahmatajte steny valca prstom. Generátor bude naďalej spaľovať olej, ak má v sebe drážky a zárezy.

Vyfukované tesnenie pod hlavou

Tesnenie hlavy utesňuje medzeru medzi blokom motora a hlavou valcov. Ak dôjde k prefúknutiu, olej môže unikať do spaľovacej komory alebo kanálov chladiacej kvapaliny.

Oprava bude závisieť od vašej značky, modelu a typu motora, ale musíte odstrániť hlavu. Potom zoškrabte staré tesnenie a odstráňte všetky nahromadené uhlíky. Uistite sa, že meníte olej so všetkými zmiešanými emisiami. Toto je ďalšia práca, ktorú najlepšie zvládne profesionál.

Slabé tesnenie drieku ventilu

Tesnenia drieku ventilu zabraňujú tomu, aby olej prúdil do spaľovacej komory, keď by nemal. Ak je tesnenie zhnité alebo poškodené, olej môže unikať a pri motoroch OHV olej kvapká do spaľovacej komory, keď sa nad ňou otvárajú ventily.

Tento problém môže vyriešiť výmena tesnení drieku ventilu. Gumové tesnenia drieku ventilu budú na vrchu pružín. V závislosti od typu motora musíte odstrániť kryty ventilov a prípadne hlavu, aby ste získali prístup ku všetkému, čo potrebujete.

Zablokované vetracie potrubie kľukovej skrine

Ak viete, kde je kryt vášho ventilu (na motoroch s horným ventilom je označený ako „OHV“), uvidíte hrubú čiernu hadicu vedúcu k zostave vzduchového filtra. Odvzdušňovacia trubica prenáša tlak z kľukovej skrine do zostavy vzduchového filtra.

Ak sa táto odvzdušňovacia trubica akýmkoľvek spôsobom upchá (často zamrznutím v chladnom počasí), nedovolí prepúšťanie tlaku cez kľukovú skriňu. Môže sa teda zvýšiť tlak, ktorý vytlačí olej do oblastí, kde môže horieť.

Pravidelná kontrola a čistenie ventilačného potrubia môže zabrániť tomuto problému. Ak je to potrebné, odpojte hadičku a odstráňte kryt ventilu, aby ste sa uistili, že všetky blokády sú preč.

Zhrnutie článku

Tento článok poskytuje komplexný prehľad o tom, prečo generátory spaľujú olej, a poskytuje riešenia na zmiernenie problému. Pochopenie toho, prečo váš generátor spaľuje olej, je rozhodujúce pre udržanie jeho účinnosti a predĺženie jeho životnosti.

Väčšina problémov so spaľovaním oleja pri prenosných generátoroch môže byť spôsobená problémami s olejom alebo malými časťami v stroji. Keď spozorujete nezvyčajné správanie vášho generátora, mali by ste okamžite skontrolovať hladinu oleja. Mnoho problémov sa dá ľahko opraviť, ale iné môžu vyžadovať konzultáciu s odborníkom alebo výrobcom generátora

Výzva k akcii

V BISON sme viac než len a výrobca generátora, sme vaším partnerom v oblasti generátorov. Chápeme, že zdravie generátora je rozhodujúce pre vaše obchodné operácie, a preto sme sa zaviazali poskytovať nielen generátory najvyššej kvality, ale aj zdieľať naše odborné znalosti o ich údržbe.

Náš tím odborníkov vždy pracuje v zákulisí, aby zabezpečil, že naše generátory sú skonštruované tak, aby sa vyhli bežným problémom, ako je spaľovanie oleja. Používame prémiové diely, dodržiavame prísne výrobné normy a vykonávame prísne testovanie, aby sme zaistili, že získate produkt, ktorý je efektívny, spoľahlivý a má dlhú životnosť.

Tým však nekončíme. Veríme, že našim zákazníkom poskytneme znalosti. To je dôvod, prečo zdieľame poznatky o všetkom od pochopenia príčin spaľovania oleja v generátoroch až po ponúkanie riešení na jeho zmiernenie. Naším cieľom je pomôcť vám udržať účinnosť vášho generátora, predĺžiť jeho životnosť a znížiť jeho dopad na životné prostredie.

Takže, ak ste predajca generátorov a hľadáte spoľahlivého partnera, zvážte BISON.

BIZÓN – Poháňa váš život, posilňuje vás vedomosťami!

produkty zo zubra

Často kladené otázky o generátoroch spaľujúcich olej

Ak nemáte únik oleja, váš motor pravdepodobne spaľuje olej. Stáva sa to vtedy, keď chybné časti motora umožňujú vniknutiu oleja do spaľovacej komory. Olej sa potom spaľuje s palivom, pričom vzniká modrý dym.

Mať olejový filter pre váš generátor je tiež dobrý nápad. Olejové filtre odstraňujú z oleja nečistoty a nečistoty, ktoré sa časom nahromadia a ak sa neodstránia, spôsobia poškodenie motora. Uistite sa, že používate správny typ olejového filtra pre váš model generátora.

Olej v generátore by sa mal meniť podľa pokynov výrobcu, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od modelu a veku vášho generátora. Olej by sa mal meniť po 20-50 hodinách používania alebo aspoň raz za rok. Medzi výmenami oleja vždy kontrolujte hladinu oleja av prípade potreby doplňte.

Najpopulárnejšie príspevky

OTÁZKY?
KONTAKTUJTE NÁS DNES.

kúpiť?

Súvisiace príspevky

ako rozbiť generátor

ako rozbiť generátor

BISON sa ponorí do dôležitosti prerušenia vášho generátora, poskytne vám podrobného sprievodcu a prediskutuje možné dôsledky nesprávneho vykonania tohto kritického kroku.

Viac informácií>

Súvisiace produkty

5000 wattový generátor 1
Benzínový generátor

5000 wattový generátor

5000-wattový benzínový generátor je prenosný s dvoma rolovacími kolesami a rámovou konštrukciou, ktorá je

Nemôžete sa nabažiť?

Prihláste sa na odber exkluzívnych ponúk a aktualít o novinkách